Trygga Möten

.

Trygga Möten är en kurs som är obligatorisk för alla som är ledare i en scoutavdelning, styrelseledamöter och övriga som regelbundet är med i scoutverksamheten med barn/ungdomar. Och för att vi inte ska glömma bort det viktiga innehållet ska den förnyas minst vart tredje år!

Syftet är att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning.  Men också att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker.

Kursen går igenom vad övergrepp är, hur man kan arbeta förebyggande och hur man bör agera om något händer i verksamheten. Du får också lära dig mer om bland annat att prata med barn om sådant som är svårt och om att motverka härskartekniker. Även frågan om när man bör kontakta olika myndigheter tas upp i kursen.

Trygga Möten-utbildningen finns i två varianter. I första hand ordnar vi ett kurstillfälle då vi träffas och går igenom och diskuterar innehållet under ledning av en utbildad kursledare under ungefär tre timmar. Vi försöker ordna en sådan utbildning någon gång varje år. Som alternativ går det att göra en webbkurs på egen hand. Du som är registrerad som medlem i scoutkåren kan logga in och göra webbkursen via länken nedan!

OBS Om du gör webbkursen - glöm inte att spara eller skriva ut kursintyget och skicka eller lämna en kopia till scoutkårens utbildningsansvariga!

Trygga Mötens webbkurs