Vi är fler än någonsin!

.

Katrineholms Scoutkår har idag 291 medlemmar i medlemsregistret, vilket är ett nytt "all time high" (18 november 2016). Det innebär en ökning med knappt 80 % sedan slutet av 2010, då vi var 162 medlemmar. Intresset för scouting i Katrineholm har alltså ökat de sex senaste åren efter vårt 100-års­jubileum 2010, och vi har aldrig varit så många som den här terminen. Hösten 2015 passerade vi vårt gamla "all time high" från 2003, då vi som mest hade 253 medlemmar, och i år har vi blivit ännu några fler.

Vid det senaste årsskiftet var vi den 16:e största scoutkåren i Sverige, och sedan dess har vårt medlemsantal fortsatt öka. Det går inte att mäta resultat i scouting på samma sätt som inom till exempel idrotten, men vi menar att många medlemmar är resultatet av att vi har en bra verksamhet i Katrineholms Scoutkår!

Statistik11-16.jpg